Zamknij
eksploatacja i naprawa urządzeń elektrycznych i AKPiA, przeglądy urządzeń elektrycznych oczyszczalni
StPr/22/0453
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

konserwacja, przegląd urządzeń i obiektów, w tym przepompowni ścieków, wypompowanie ścieków z reaktorów biologicznych, opróżnianie osadników
StPr/22/0454
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

konserwacja urządzeń melioracyjnych
StPr/22/0441
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 050 PLN

obsługa maszyn produkcyjnych, dbanie o czystość stanowiska pracy, konserwacja maszyny, ustawianie maszyny, dbanie o jakość wytwarzanych produktów
StPr/22/0443
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

przygotowanie mieszanki betonu, zdognie z normami, kntrola jakości, wypełnienie kas pancernych mieszanką betonu, współpraca z działem spawalniczym, dbania o stan techniczny węzła betoniarskiego
StPr/22/0444
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

kompleksowa obsługa rejestracji pacjentów RTG w jednostce medycznej
StPr/22/0445
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

eksploatacja, naprawa i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Usuwanie awarii przyłączy i sieci wodociągowych
StPr/22/0446
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

wyrób pieczywa
StPr/22/0421
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

wyrób ciast
StPr/22/0422
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

praca związana z w/w stanowiskiem
StPr/22/0419
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN