Zamknij
- Zapoznanie ze strukturą organizacyjną Starostwa Powiatowego, - Obsługa urządzeń biurowych. - Wykonywanie doraźnych poleceń przełożonych, dotyczących pracy; - Przygotowywanie korespondencji wychodzącej - Sporządzanie informacji dotyczących danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie kopii dokumentów uzasadniających wpis do bazy danych operatu ewidencyjnego, - Sporządzanie z operatu ewidencyjnego wypisów i wyrysów, - Sporządzanie kopii dokumentów z PZGiK, - Skanowanie operatów technicznych i wprowadzanie ich do bazy PZGiK, - Przygotowywanie zaświadczeń, rejestrów przyjmowanych wniosków, wydawanych dokumentów i zaświadczeń, obsługa klientów, - Sporządzania dokumentów obliczenia opłaty za : sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie materiałów zasobu, wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, - Dekretacja poczty wychodzącej z Wydziału , - Przygotowywanie poczty i korespondencji wychodzącej z Wydziału dotyczącej ewidencji gruntów i budynków geodezji i kartografii.
StPr/22/0861
data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- Zapoznanie ze strukturą organizacyjną Starostwa Powiatowego, - Obsługa urządzeń biurowych. - Wykonywanie doraźnych poleceń przełożonych, dotyczących pracy; - Przygotowywanie korespondencji wychodzącej - Sporządzanie informacji dotyczących danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie kopii dokumentów uzasadniających wpis do bazy danych operatu ewidencyjnego, - Sporządzanie z operatu ewidencyjnego wypisów i wyrysów, - Sporządzanie kopii dokumentów z PZGiK, - Skanowanie operatów technicznych i wprowadzanie ich do bazy PZGiK, - Przygotowywanie zaświadczeń, rejestrów przyjmowanych wniosków, wydawanych dokumentów i zaświadczeń, obsługa klientów, - Sporządzania dokumentów obliczenia opłaty za : sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie materiałów zasobu, wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, - Dekretacja poczty wychodzącej z Wydziału , - Przygotowywanie poczty i korespondencji wychodzącej z Wydziału dotyczącej ewidencji gruntów i budynków geodezji i kartografii.
StPr/22/0862
data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

praca związana z w/w stanowiskiem
StPr/22/0847
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

praca związana z w/w stanowiskiem
StPr/22/0855
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

praca związana z w/w stanowiskiem
StPr/22/0852
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

Prace porządkowe: - sprzątanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszczeń z chodników, placów zabaw, parkingów i jezdni oraz prace porządkowe na terenach zielonych, - sadzenie drzewek i krzewów, - grabienie zieleńców, pielęgnacja klombów kwiatowych i krzewów, mycie ławek, utrzymanie czystości i porządku w przydzielonym rejonie pracy
StPr/22/0843
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

eksploatacja i naprawa urządzeń elektrycznych i AKPiA, przeglądy urządzeń elektrycznych oczyszczalni
StPr/22/0786
data rozpoczęcia pracy od 08.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

konserwacja, przegląd urządzeń i obiektów, w tym przepompowni ścieków, wypompowanie ścieków z reaktorów biologicznych, opróżnianie osadników
StPr/22/0787
data rozpoczęcia pracy od 08.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

eksploatacja, naprawa i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Usuwanie awarii przyłączy i sieci wodociągowych
StPr/22/0788
data rozpoczęcia pracy od 08.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- sprzątanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sanitarnych, stołówki, hal sprzedaży, terenów parkingowych, - obsługa maszyn myjącej,belownicy, ścieranie kurzu, usuwanie śmieci z koszy, wymiana worków na śmieci
StPr/22/0783
data rozpoczęcia pracy od 07.09.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN