Zamknij
Orientowanie się w potrzebach społeczności lokalnej dotyczących oświaty, kultury i rozrywki oraz adekwatne do tych potrzeb organizowanie życia kulturalnego, mogą to być konkursy, wystawy, kółka twórczości amatorskiej, kółka zainteresowań itp. Aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowań kulturą, wspieranie inicjatyw w tym zakresie. Organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, odczytów, wystaw, konkursów, dyskotek, festynów itp. Organizowanie pracy w instytucjach kultury, takich jak domy czy ośrodki kultury, teatry, biblioteki, galerie sztuki, muzea itp. Poszukiwanie i pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na wszelkie przedsięwzięcia kulturalne, planowanych w lokalnych ośrodkach kultury. Współpraca z artystami i innymi wykonawcami imprez kulturalnych planowanych w regionie, a także ze sponsorami i wszelkimi innymi osobami, które wspierają działalność kulturalną na terenie, w którym pracuje dany animator. Prowadzenie dokumentacji swoich działań oraz działań placówki, której jest pracownikiem.
StPr/21/0237
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prowadzenie spraw personalnych związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników,naliczanie wynagrodzeń,umów zleceń,prowadzenie ewidecji czasu pracy
StPr/21/0218
data rozpoczęcia pracy od 19.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

praca biurowa
StPr/21/0214
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

praca związana z w/w stanowiskiem
StPr/21/0213
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Zalewnie elementów betonowych w formach, montaż zbrojenia w formach.
StPr/21/0206
data rozpoczęcia pracy od 05.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

uzupełnianie towarów na półkach,przygotowywanie ekspozycji,terminowa i prawidłowa zmiana cen,sprzedaż i informowanie klientów o produktach,praca głównie na dziale ogród
StPr/21/0175
data rozpoczęcia pracy od 22.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Toczenie elementów metalowych na tokarkach konwencjonalnych.
StPr/21/0158
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 30 PLN

praca przy stawianiu apartamentów od podstaw, stawiannie murów,, betony, szalunki, zbrojenia
StPr/21/0154
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowywanie detali do spawania, oczyszczanie elementów po spawaniu
StPr/21/0097
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa tokarek
StPr/21/0044
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN