Zamknij
REKLAMA

W Mogilnie powstało nowe stowarzyszenie

14:02, 18.03.2022 | .
Skomentuj
REKLAMA

Stowarzyszenie Zwykłe "Mogilno dla zwierząt"- nową organizacją pozarządową w powiecie mogileńskim

W dniu 18 marca br. Stowarzyszenie Zwykłe „Mogilno dla zwierząt” wpisano do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Mogileńskiego i uzyskało tzw. ułomną osobowość prawną. Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Plac Wolności 17, 88-300 Mogilno. Prezesem Stowarzyszenia została Anna Siekierska, Wiceprezesem Kornelia Siekierska oraz Skarbnikiem Karolina Rybicka.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

a) Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych.

b) Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach.

c) Szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi.

d) Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania,

b) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,

c) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,

d) Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt,

e) Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt,

f) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego,

g) Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i wydawniczej,

h) Organizowanie akcji edukacyjnych, służących budowaniu społecznej świadomościo prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji,

i) Działania prowadzące do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie poprzez zachęcanie do adopcji zwierząt,

j) Działania w zakresie szkoleń psów, dogoterapii i pielęgnacji zwierząt,

k) Aktywny udział w tworzeniu nowych przepisów prawa w zakresie ochrony zwierzątw tym sporządzania opinii,

l) Współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia,

m) Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony zwierząt i ochrony środowiska naturalnego,

n) Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia,

o) Prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe,

p) Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

q) Prace na rzecz adopcji zwierząt porzuconych,

r) Pomoc w prowadzeniu schroniska dla zwierząt

s) Współpracę z władzami oświatowymi i szkolnymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt,

t) Współpraca z mieszkańcami, wolontariuszami, Urzędami Gmin i Miast w dziedzinie opieki nad bezdomnymi, zagubionymi i porzuconymi zwierzętami i ich adopcją. Stowarzyszenie, kierując się dobrem zwierząt w przypadkach konfliktowych, nieuregulowanych prawem, stosuje się do rozporządzeń, wytycznych i regulaminów schronisk dla bezdomnych zwierząt.

u) Organizacje wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schroniska.

v) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełno sprawnościami

[ZT]1883[/ZT]

[ZT]1879[/ZT]

 

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%