§ 1

Regulamin wyświetlania bezpłatnych ogłoszeń na portalu internetowym Infomogilno24.pl

 1. Zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń na portalu internetowym Infomogilno24.pl jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin. 
 2. Administrator portalu Infomogilno24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
 3. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia. 
 4. Ogłoszeniodawcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba prywatna.
 5. Firmy i przedsiębiorstwa  mogą publikować swoje ogłoszenia wyłącznie w kategorii „Dam pracę”

§ 2

Niedozwolone jest zamieszczenie ogłoszeń dotyczących:

 1. Towarów pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem
 2. Narkotyków i materiałów pornograficznych
 3. Towarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego
 4. Organów ludzkich lub zwierzęcych
 5. Ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich
 6. Produktów farmakologicznych, także tych dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego. 
 7. Ogłoszeń w dziale NIERUCHOMOŚCI  nie mogą zamieszczać firmy oraz podmioty gospodarcze (biura, pośrednicy) , które w ramach swej działalności gospodarczej zajmują się  sprzedażą oraz  obrotem nieruchomościami.
 8. Firmy oraz podmioty gospodarcze ( biura , pośrednicy) , które w ramach swej działalności gospodarczej zajmują się  sprzedażą oraz  obrotem nieruchomościami mają możliwość emisji ogłoszeń promowanych wyłącznie w dziale  BIURA NIERUCHOMOŚCI. 
 9. Ogłoszeniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szeroko pojętą treść umieszczonego ogłoszenia, w szczególności za prawdziwość, rzetelność jego treści , a także zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem ogłoszeń promowanych będą usuwane z ogłoszeń promowanych i/lub całkowicie kasowane z portalu. Opłata nie będzie zwracana.

§3

Administrator portalu Infomogilno24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 1. Treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia
 2. Zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych
 3. Za to, w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w portalu Infomogilno24.pl zostaną wykorzystane
 4. Funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

§ 4

Administrator Portalu Infomogilno24.pl zastrzega sobie prawo do:

 1. Usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz niniejszym regulaminem
 2. Usuwanie ogłoszeń dodawanych wielokrotnie oraz dodawanych wielokrotnie w różnych kategoriach
 3. Usuwania ogłoszeń naruszających normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanych z dyskryminacją rasową lub płciową
 4. Usuwania ogłoszeń , których treść odsyła do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla portalu Infomogilno24.pl nośników informacji.
 5. Usuwania ogłoszeń w sytuacji określonej prawem prasowym, jak również wtedy gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem portalu Infomogilno24.pl
 6. Usuwania ogłoszeń zamieszczanych w nieprawidłowych kategoriach lub zmiany kategorii publikowanego ogłoszenia
 7. Usuwania ogłoszeń, których czytelność utrudnia lub uniemożliwia przeglądanie serwisu
 8. Usuwania ogłoszeń po okresie 30 dni o daty ich publikacji.
 9. Wykorzystywania adresów e-mail do działań marketingowych prowadzonych przez Portal Infomogilno24.pl
 10. Edycji i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny
 11. Modyfikowania niniejszego regulaminu
 12. Czasowego przerywania pracy serwera
 13. Zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.
 14. Korzystanie z działu Ogłoszenia Portalu Infomogilno24.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.